מאמרים

מגילה נוסח תימן

תפילה קודם הקריאה מגילה נוסח תימן תפילה לאחר הקריאה 

הערכה לפני תיקון

אולי כדאי לתקן את הספר תורה?  איזה בעיות יש בספר התורה ומהי עלות התיקון? למען הסר ספק מלבך.. בוא ותקבל חוות

תיקון ספרי תורה ישנים

תיקון ספר תורה ישן יתבצע על ידי אדם מקצועי שהוסמך לכך. יש פעמים, שמחיר זול שמציעים להם עבור תיקון ספרי

בודק [מגיה] ספרי תורה

המגיה [מחזיק תעודת מגיה] המבצע תפקיד חשוב של הגהת ספרי תורה ישנים, הינו אדם שדרגתו בידיעת הסת"ם גבוהה מדרגתו של