תפילה קודם הקריאה

מגילה נוסח תימן

תפילה לאחר הקריאה