המלך שומר מבחוץ ואתם ישנים מבפנים...

מזוזות
במכון קסת בסופר מזוזות ברמות הידור שונות ומגוון גדול של בתי מזוזה מעץ, זכוכית ומתכת. גודל מזוזות קטנות הוא 7 ס"מ ומזוזות גדולות 40 ס"מ. 

 

שאלות ותשובות
אשה חייבת במזוזה כדין האיש ולכן אם גרה לבדה חייבת לקבוע מזוזה בכל בכל המקומות שחייבו חכמים
כשאין לה איש שיקבע לה מזוזה ,יכולה לקבוע מזוזה בברכה.
כשמקבע את המזוזה בביתו שלו יברך :ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו לקבוע מזוזה. וכשמקבע את המזוזה בבית אחר יברך:ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על קביעת מזוזה.
חובה על כל אדם לבדוק את מזוזות הביית פעם אחת בכל שלש שנים וחצי ואם יש חשש שמא הכתב נפגע מלחות גשם חום או כל גורם אחר יבדוק אותם במיידי
 
מקום קיבוע המזוזה :יחלק את המשקוף לשלש חלקים ויקבע את המזוזה בתחילת השליש העליון של המשקוף
בבית המזוזה וכמו כן בנילון או בנייר שעל המזוזה יש קדושה וצריך לגונזם ואם בית המזוזה עשוי מזכוכית ידאג להניחו במכסה קשיח שלא ינזק ח"ו אדם מהזכוכית.
יש מקילין לתלות מזוזה בשרשרת על הצוואר[שער ההלכות עמ י"ז] ויש מחמירים . אולם נשיאת מזוזה לצורך חולה כקמיע יש להתיר לו לעשות כן. וכל שכן אם מדובר בפיקוח נפש שבוודאי יש להתיר
אין חיוב לשים מזוזה במעלית