אל תניח לזה לחמוק מבין עיניך


רבנן חכמי ישראל בכל הדורות קבעו פה אחד:
"תפילין חרוצות הן תכלית ההידור ועדיף שיהא כך"

שאל את הרב
- כדי להבין מהן תפילין חרוצות נקדים ונאמר כי ישנו הבדל יסודי בין תפילין של ראש לתפילין של יד .בתפילין של יד המצוה היא שארבעת הפרשיות תהיינה בבית אחד. של ראש המצווה שהפרשיות תהיינה בארבעה בתים.
תפילין חרוצות הן תפילין שבהם אתה יכול להבחין שישנם ארבעה בתים
נפרדים דהיינו שלושה חריצים המפרידים ביניהם .חריצים אלו הם מפולשים מצד לצד. כך
שאפשר להכניס דף נייר בין בית לבית .בתפילין המצויות כיום בשוק מה שמבדיל בין
הבתים הוא חריץ חיצוני שנעשה אחרי הצביעה ע"מ שיראו ארבעה בתים.
כאשר יש דבר הפוגם בכשרות התפילין או כאשר הצבע דהה ונראה לא יפה או שהרצועות כבר בלו אע"פ שכשרים מומלץ לשפץ או להתחדש ברצועות משום זה- א-ל-י- ואנוהו.
. יש להקפיד בכמה דברים:
-שישנם ד' פרשיות קדש, והיה- כי- יביאך- שמע- אם שמע.
-שאין נקב הפוסל את הבית (כי לאחר הכנסת הפרשיות אי אפשר לראות כל נקב).
-להכניס הפרשיות במאוזן ישר ושלא יהא הכתב הפוך.
-לכרוך שערות על הפרשיה.
-לכרוך קלף על הפרשיה.
-להתבונן שאין איזה לכלוך בפרשיות (שיכול לפסול).
-יש לשים לב כי קדש כי יביאך, שמע, פרשיות פתוחות המתחילות בתחילת שורה ורק פרשה והיה אם שמוע מתחילה לאחר רווח 9 אותיות (לספרדים ולעדות המזרח)
(ופ. שמע מסתיימת ללא רוח 9 אותיות
ופ. קדש, והיה כי יביאך מסתיימות עם רוח של לפחות 9 אותיות.)
-לכרוך שוב שערות על הקלף.
- להכניס הפרשיה בתוך חלל הבית (הקציצה) ולא בחלל תיתורא (בתש"י מקילים
כשאין אפשרות שיהיו דפרשיות רק בתוך חלל הקציצה ובלבד שלא יהיו הפרשיות בתוך
חלל תיתורא תחתונה כי זה פוסל) ושהפרשיה תהא תפוסה בתוך מקומה ולא נופלת.
- הפרשיות יהיו מימין הקורא- קדש- והיה- כי- יביאך-שמע- והיה- אם- שמע (בתפילין
דרש"י).
-כאשר תופרים יש לשים לב שתמיד נשאר צורת ריבוע במהלך התפירה ואם יש צורך
לתקן בתוך כדי התפירה.
-ישנם כמה דברים המעכבים את כשרות התפילין כאשר לא אמר "לשם קדושת תפילין"
וישנם דברים השנויים במחלוקת לומר לפני ההתעסקות בתפילין " כל מה שאעשה היום
בעסק התפילין הרי זה לשם קדושת תפילין" ותיכף יתעסק בתפילין. וטוב לומר לפני כל
שינוי פעולה לשם קדושת תפילין.
 
תפילין מורכבות משלשה חלקים בתים פרשיות ורצועות. תפילין מהודרות הם תפילין שהשקיעו בצורה המהודרת ביותר מבחינת ההלכה ובהם יוצאים ידי חובה רוב הדעות והדקדוקים שיש במצוות התפילין . הן בתיקון הקלף בבתים וברצועות. שנית הסופר סתם שכותב את הפרשיות. ושלישית הכתיבה הנאה ועשיית בתים נאים לכבוד ה בבחינת זה אלי ואנוהו. ישנם הידורים המצריכים עמל ויגיעה מיוחדת וממילא המחיר יעלה בהתאם. ישנם סופרי סת"ם שנתפרסמו במעשיהם הטובים והכל משחרים לפתחם וממילא המחיר עולה רק נספר שמרן הגרי"ז מבריסק היה מחליף מפעם לפעם את תפיליו וכשנשאל על כך השיב שאנשים רגילים לפרקים לקנות חליפה חדשה וכך היחס שלו למצוות תפילין.
יש לבדוק בתפילין:צורת ריבוע בבית (קציצה)ובתיתורא ובתפירות (למעלה ולמטה)
ואת פינות הבתים ושאין פגימות הפוסלות את צורת הריבוע וכן בין הבתים בתש"ר שגם
שם יש דין- פגימה הפוסלת בשיעור חגירת ציפורן שהוא מילימטר כמו שפסקו האחרונים.
גם יש לבדוק את הרצועות שאינם חתוכות ושיהיה שיעור מינימלי כשר לפחות- שהוא
10 מ"מ (או 9 מ"מ ואז להודיע לבעל התפילין) לאורך כל הרצועה חוץ מהקצוות של
הרצועה שאין שם דין רוחב רצועה- (יו"ד בתש"י והרצועה העודפת על האורך הנדרש).
בתפילין שהוחזקו בכשרות מעיקר הדין אינם צריכות בדיקה
ואם אינו מניחו אלא לפרקים או אם כאשר יש ריעותא מחמת איזה גורם חיצוני [כגון רטיבות או חשיפה לשמש]שיתכן נוצר פגם בתפילין ,אזי צריך בדיקה כל שלש שנים . אולם בזמנינו רבו המכשולים וגדולי דורנו פסקו שצריך בדיקה פעמיים בשבע שנים וממדת חסידות יבדוק כל שנה.


קורס מקצועי לצביעת בתי תפילין

צביעת בתי תפילין
הצטרף אל קורס צביעת בתי תפילין המשתלם ביותר ורכוש מקצוע מכובד בזמן קצר.

צביעת בתי תפילין הוא מקצוע מבוקש ומכובד ביותר. אתה מוזמן לרכוש את המקצוע באמצעות קורס צביעת בתי תפילין ייעודי, בו מועברת הכשרה פרטנית על-ידי מומחה קסת הסופר באומנות צביעת התפילין בשיטת קסת הסופר. קסת הסופר הוא המכון המתקדם והמקצועי בארץ בטכניקות ייחודיות של צביעת בתי תפילין, אשר יאפשרו לך להוביל ולהוציא תחת ידך תפילין מהודרות ומרשימות.

משך הקורס הינו 72 שעות, 12 מפגשים בלבד כל מפגש אורך כשש שעות. 
קורס צביעת בתי תפילין מתקיים במכון קסת הסופר בראש העין, ומועבר על-ידי מומחה אישי המלמד את המתמחה באופן פרטני.

מה תלמד:

 • העמדת בית התפילין לפני צביעה.
 • יישור מחיצות.
 • העמדת החריצים על פי המסורת.
 • העמדת קיר ה "שין" ועיצוב ה "שין".
 • סודות הליטוש וטכנולוגיות צביעת בתי תפילין.

למה הקורס שלנו הינו המשתלם ביותר:

 • שיטת הצביעה שלנו הינה המובילה בארץ.
 • אצלנו תלמד לצבוע מדויק ומהר יותר.
 • תלמד סודות מקצוע שפיתחנו במהלך
  13 שנות פיתוח.
 • לאחר הקורס נסייע ב"ה במציאת עבודה בתחום צביעת בתי תפילין.