סיור במפעל

מפעל תפילין חרוצות הינו מפעל המייצר תפילין שארבעת ראשיה נראים "להדיא" (פרודות ממש) ויש אוויר בין בית לבית.

כל בית עובר תהליך קפדני, ישנן חובות הלכתיות וישנן נקפדות על הידור, לייצר תפילין חרוצות הינו מבצע הנדסי מורכב ולכן כמעט ואין מפעל תפילין בעולם בתחום זה. כל בית עובר ביקורת של מנהל המכון שהינו מורה צדק, מומחה הלכתי בתחום התפילין החרוצות, בנוסף לכל ביקורת של נציג ועד הרבנים והתהליך כולו מלווה ע"י חברת "ראטא פתרונות טכנולוגיים" המתמחה בטכנולוגיה תעשייתית. כך כל המניח תפילין חרוצות של מכון "קסת הסופר" יכול להיות סמוך ובטוח שהינו מניח תפילין במלוא הקדושה, האיכות וההידור.

אנו מייצרים תפילין חרוצות בכל הגדלים, גם למניחים "פצפונים" על פי דקדוקי הקבלה והזוהר, וכן על פי דקדוקי העדות (בית יוסף,חב"ד, אשכנז, האר"י). ניתן אף להקדיש ולייחד את מלאכת הכנת התפילין לפני צביעתו לעילוי נשמה או כל ברכה אחרת.


ניתן להשיג במכון את קונטרס "תפילין חרוצות" שהינו פרי איסוף וקיבוץ כל הדיונים ההלכתיים סביב "תפילין החרוצות" ,הספרון זכה לברכת תלמידי חכמים מכל העדות ולטענתם תהליך של תפילין חרוצות פותר בעיות הלכתיות כגון: זיוף חריצים, דבק בין הבתים ועוד... כמו כן בתפילין החרוצות כאמור הרווח ניכר כמוזכר בראשונים, כמו כן הבתים ישרים ומרובעים ללא כל חיסרון.

בספרון "תפילין חרוצות" אותו ניתן להשיג במכון, מוכח, כי גדולי ישראל בעבר חיפשו וחקרו אחר תפילין חרוצות אך היה זה בלתי אפשרי בשל קלקול הריבוע. בסייעתא דשמייא, בעזרת גדולי הדור ופתרונות טכנולוגיים הלכתיים, זכינו להקים מפעל מהבודדים בעולם, המייצר תפילין חרוצות כמובא הראשונים כולל אוויר ניכר בין הראשים, גיד העובר מלמעלה כלשון הראשונים וכל אותם הידורים אשר הופכים את התפילין החרוצות של מכון "קסת הסופר" לתכלית ושיא ההידור וחובה לכל יהודי הרוצה קשר של קדושה עם בורא עולם וברכה בחייו.