כל הפוסטים בספרי תורה מוכנים

הכנסת ספר תורה

יום מתן תורה ובפני משה שם ביאר,דמכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה שניתנה ע=בעצרת להיות עמל ויגע בה כל צרכיכם ,מעלה

סופר ירא שמיים

כשבאים לכתוב ספר תורה עדיף לדעת מהם הדברים עליהם חשוב וחייב לתת דגש תחילה הדבר החשוב ביותר…. סופר ירא שמיים